Namaz u Islamu

Esselamu alejkum ve rahmetulahi ve berekatuhu

26.10.2007.

Zikr

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poducio je ashabe da na kraju svakog propisanog namaza po trideset i tri puta prouce:

1. Subhanallah , Elhamdulillah i Allahu ekber, (Slava Allahu i svaka Mu hvala. Allah je najveci. )

To je ukupno devedeset i devet puta. Kod Muslima stoji da se ovaj zikr upotpuni stotinom koja glasi: LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH, LEHULMULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJ’IN KADIR, (Nema boga osim Allaha Jednoga. Koji nema druga. Njemu pripadaju vlast i sva zahvalnost. On nad svacim ima moc).

Onaj ko ovo izgovori bit ce mu oprošteni (manji) grijesi maker bili poput morske pjene.

Od Abdullaha Ibn Amr, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: ”Vidio sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da zikr cini svojom desnom rukom.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također je rekao: ”Ko na kraju svakog propisanog namaza prouci Ajetul-Kursijj (255. ajet sure El-Bekare) ne dijeli ga od ulaska u Džennet ništa osim smrt.”

Alija, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko prouci Ajetul-Kursijj na kraju svakog fard-namaza, bit ce u Allahovoj zaštiti sve do narednog namaza.”

2. Ajetul-Kursijj

“ALLAHU LA ILAHE ILLA HUVEL-HAJJUL-KAJJUM, LA TE’HUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZELLEZI, JEŠFE'U 'INDEHU ILLA BI IZNIH, JA’LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HELFEHUM VE LA JUHITUNE BI ŠEJ’IN MIN ILMIHI ILLA BIMA ŠAE’, VESI'A KURSIJJUHUS-SEMAVATI VEL-ERD, VE LA JE’UDUHU HIFZUHUMA VE HUVEL-ALIJJUL-AZIM.”
(Allah je – nema boga osim Njega - Živi i Vjecni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta ce biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Prijestol Njegov obuhvata i nebesa i zemlju, i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Velicanstveni!)

3. Sure El-Ihlas, El-Felek i En-Nas prouciti po jednom poslije svakog namaza. Ukbe Ibn Amir, radijallahu anhu, kaže: ”Naredio mi je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da na kraju svakog namaza ucim sure El-Felek i En-Nas.”

Taberani dodaje i suretul-Ihlas.

4. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je također podsticao ashabe da neposredno poslije selama sabaha i akšam-namaza po deset puta prouce: “L_ IL_HE ILLALL_HU VAHDEH_ L_ ŠER_KE LEH, LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU BI JEDIHIL-HAJRU JUHJ_ VE JUM_TU VE HUVE AL_ KULLI ŠEJ’IN KAD_R.”
(Nema Boga osim Allaha Jednoga. Koji druga nema. Njemu pripada vlast i hvala. U Njegovoj Ruci je svako dobro, oživljava i usmrcuje. On nad svim ima moc.)

Ovo je potvrđeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Postoji još zikrova koji se navode da ih je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ucio, a mogu se naci u zbirkama sunnetskih dova i hadiskim djelima.

Poslije akšama dodati: ALL_HUMME INNI ES’ELUKEL-DŽENNETE, ALL_HUMME EDŽIRNI MINEN-N_R. (prouciti sedam puta)
(Allahu moj molim te za Džennet, Allahu moj, sacuvaj me Džehenemske vatre.)

 

DA LI SE ZIKR UCI ZAJEDNICKI ?

Nije zabilježen nijedan pouzdan i jasan rivajet da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, cinio sa ashabima zajednicki džematski zikr, niti bilo ko iz najboljih generacija ili uleme kroz dugi niz stoljeca.

Šejhul-Islam, govoreci o zikru nakon namaza, kaže: ”Nema niko pravo da uvede nešto od dova i zikrova nakon namaza osim onoga što se navodi u Sunnetu, jer se to smatra uvedenim stvarima u vjeri, a Allah, dželle še’nuhu, to nije dozvolio. Zajednicki zikr je zapostavljanje Sunneta Allahovoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A njime bivaju ometani oni koji zakasne na namaz. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je to strogo zabranio."

Nije preneseno u hadisima da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dizao svoje ruke u dovi na kraju namaza. Vidimo da džematlije aminaju za imamom, ali ne cuju njegovu dovu, a amin (Bože uslišaj) se kaže na kraju dove kada se zna i cuje šta dovi. Potiranje lica nakon dove poslije namaza također nije Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, Sunnet. A tako ni ucenje El-Fatihe nakon svega toga nije zabilježeno u hadiskim zbirkama. Ovakav zikr vodi ka spajanju farda i sunneta (podne, akšama, jacije i džume-namaza), a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je to zabranio.

Šejhul - Islam Ibn-Tejmijje kaže: ”Sunnet je rastaviti propisane od dobrovoljnih namaza, jer se prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u ispravnim predajama da je zabranio spajanje (fard) namaza sa (sunnet) namazom, osim ako se između njih nešto progovori ili se klanjac pomjeri s mjesta.

Muavija, radijallahu anhu, kaže da je to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da ne spajamo namaz sa drugim namazom osim da između toga progovorimo ili izađemo. S obzirom na ovo, ocita je greška klanjaca koji spajaju sunnete sa selamom fard-namaza, ne osvrcuci se na zabranu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Suprotno je praksi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se iza sunneta zikri, jer se u osnovi oni klanjaju kod kuce. Uvođenje u obicaj onoga što nije radio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ili mjenjanje njegova Sunneta je uvođenje u vjeru necega što nije u osnovi propisano, a to je zabranjeno. Propisano je dizanje glasa uceci zikr poslije farz-namaza (svakom klanjacu za sebe), po onome što je ispravno prenešeno od Ibn-Abbasa, radijallahu anhu, koji je rekao: ’U vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ljudi su podizali glas pri zikru nakon završetka ljudi sa farz - namazom.’
Isto je tako rekao: ’Znao sam po tome - kada bih cuo - da su završili sa namazom.'

Ovim se ne ometaju u namazu oni koji su kasnije prispjeli u džemat niti to pometa one koji zikre, jer se glasovi pomješaju, pa se ne raspoznaju, te se cuje nešto slicno zujanju koje ne ometa klanjaca i ucace.26.10.2007.

Video: Kako se klanja po sunnetu ?!

26.10.2007.

Nacin klanjanja namaza po sunnetu - IV

Dio I

Dio II

Dio III

16. Sjedenje izme_u dvije sedžde

Potom bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, digao svoju glavu sa sedžde, donoseci tekbir.

Poucavajuci covjeka namazu rekao je: ”... potom izgovori tekbir i digni glavu sa sedžde.” ”... nije potpun namaz onoga ko tako ne uradi...” Nakon toga bi Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, sjeo na svoju lijevu nogu, a povio bi prste desne noge, usmjerivši ih prema kibli. U Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, Sunnetu navodi se i drugi nacin sjedenja između dvije sedžde, tako da prsti obje noge budu povijeni i usmjereni prema kibli (dok stopala ostaju uspravljena i spojena kao za vrijeme sedžde), a klanjac sjedne na polecinu svojih peta. Kada je Ibn-Abbas, radijallahu anhu, upitan o sjedenju između dvije sedžde na ovakav nacin, rekao je: ”To je Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, Sunnet.”

Nakon što bi se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, digao sa prve sedžde u sjedeci položaj, rekao bi: “RABBI-GFIR LI (3 puta).”
(Gospodaru moj, oprosti mi.)

Možemo i prouciti: ALLAHUMME - GFIR LI, VERHAMNI, VE - HDINI, VE DŽBURNI,180 VE ’AFINI, VERZUKNI, VERF’ANI”
(Allahu moj, oprosti mi i smiluj mi se. Uputi me i ucini zadovoljnim (bogatim). Sacuvaj me i nafaku mi daj. Uzdigni me.)

 

17. Obaviti i drugu sedždu izgovarajuci tekbir i uciniti je kao i prvu.

 

18. Dici glavu sa sedžde uz tekbir

Iza toga kratko sjesti kao na sjedenju između dvije sedžde. Ovo se zove sjedenje predaha i mustehab je po najispravnijem mišljenju uleme. Ako se izostavi nema greške. Na njemu nema ni zikra ni dove.

Od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi se: ”...a kada bi digao svoju glavu sa druge sedžde, sjeo bi (nakratko), potom bi se oslonio na zemlju i ustao.”

 

19. Ustajanje na drugi rekat

”…Potom bi se oslonio na zemlju i ustao.”

Ako klanjac ustane ne oslanjajuci se rukama na zemlju, ispravno je postupio, inšaAllah, jer je takav nacin dizanja prenesen od Alije, Ibn-Mesuda, Ibn-Omera, Ibn-Zubjera i drugih ashaba radijallahu anhum.

 

20. Prouciti El-Fatihu i poslije nje što je u mogucnosti iz Kur’ana, te obaviti drugi rekat kao i prvi.

Nije dozvoljeno onom ko klanja za imamom da ga pretice, jer je Resul, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio da to ne cinimo, a mekruh (pokuđeno) je ciniti pokrete istovremeno sa imamom. Sunnet je da sve radnje obavljamo nakon što ih obavi imam, tacnije, da ih cinimo nakon što imam izgovori rijeci (kao, npr. tekbir), jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Imam treba da se slijedi” - “... i ne dižite se prije njega.”

“Kada klanjate poravnajte safove, zatim neka vam jedan od vas imami i kada donese tekbir i vi ga donesite. Kada izgovori: ’gajril magdubi alejhim veled-dalin,’ recite: ‘amin’, Allah ce vas voljeti. Kada izgovori tekbir i ode na ruku’ i vi donesite tekbir i ucinite ruku. Zaista imam cini ruku prije vas i podiže se sa rukua prije vas...”

 

21. Tešehud (prvo sjedenje u namazu)

Nakon obavljenog drugog rekata sjesti i obaviti tešehhud, onako kako se prenosi da je sjedio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. To je sjedenje pri kome se sjedi na ispruženom stopalu lijeve noge, pri cemu se stopalo desne noge drži uspravno.

Pri tome se dlan lijeve ruke, ispruženih prstiju, drži na koljenu lijeve noge, a prsti desne ruke, osim kažiprsta, drže stisnutim. Ispruženim kažiprstom desne ruke pokazuje se dok se uci ettehijjatu, jer se od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi da bi, kada bi sjeo na tešehhud, desnu ruku stavio na stegno desne noge, a lijevu na stegno lijeve i pri tome pokazivao kažiprstom desne ruke.

U drugim, sahih predajama, navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spojio vrh palca sa vrhom srednjeg prsta, nacinivši halku. Pokazivao je kažiprstom, a pogled mu je bio usmjeren u njega tako da mu pogled ne bi prelazio kažiprst.

Ponekad bi digao svoj kažiprst i pomjerao ga, doveci njime. Od Ibn-Omera se prenosi da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dok bi klanjao pokazivao prstom i u njega gledao. Dodaje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: ”Zaista je ovo (pomjeranje prsta pri dovi na tešehhudu) za šejtana teže od udaranja željezom.”

Imam Kurtubi kaže: ”Pravnici su se razišli da li se pomjera prst ili se pokazuje njime. Oba nacina su prenesena ispravnim putevima od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te se može tako i prakticirati.”

Na osnovu ovih predaja vidimo grešku klanjaca koji poviju svoj kažiprst više ili manje dok pokazuju u pravcu kible, a neki i kruže njime. Ovaj postupak nije utemeljen u vjerodostojnom Sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje treba napomenuti da pomjeranje prsta ne bude nekontrolisano i prebrzo jer je to, kako kaže šejh Muhammed Ibn Usejmin, r.a., igranje u namazu koje nema svoje osnove, a hadis Resula, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Njime je cinio dovu,” tj. pomjerao ga je u skladu s ucenjem.

Ukoliko se radi o namazu sa dva rekata, kao što je sabah, na tom sjedenju ce poslije et-tehijatu prouciti i salavate sa dovom, a nakon toga predati selam okrecuci se prvo na desnu, a zatim na lijevu stranu, izgovarajuci: ”Es-selamu alejkum ve rahmetullah” pri svakom okretanju glave.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,: ”Kljuc namaza je cistoca, pocinje sa tekbirom, a završava sa selamom.”

Tešehhud Ibn-Mes`uda, radijallahu anhu, kojem ga je pou_io Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, glasi: “ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALAV_TU VET-TAJJIBATU. ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREK_TUHU. ES-SELAMU ALEJNA VE ALA `IBADILL_HIS-S_LIH_N. EŠHEDU EN L_ ILAHE ILLALL_H VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUH.
(Najljepša pocast Allahu, blagoslovi i dobra; Selam tebi, Vjerovjesnice, i Allahova Milost i Njegove blagodati. Mir nama I dobrim Allahovim robovima. Svjedocim da nema boga osim Allaha i svjedocim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik.)

Ukoliko se, pak, radi o namazu sa više od dva rekata, kao što su podne, ikindija, akšam i jacija, na (prvom) sjedenju ce prouciti samo ettehijjatu, nakon koga ce, izgovarajuci tekbir (Allahu ekber!) ustati i dižuci ruke do visine ramena ili ušiju, nastaviti sa klanjanjem preostalih rekata, na isti nacin na koji je klanjao i prva dva, samo što poslije El-Fatihe na kijamu nece više ništa uciti iz Kur’ana.

Nakon toga, sjest ce na posljednje (drugo) sjedenje i to tako što ce stopalo lijeve noge podbaciti ispod stegna desne noge, a stopalo desne noge držati uspravnim i tako sjedne na tlo. Na tom sjedenju ce prvo prouciti et-tehijjatu, zatim salavate i dovu: “ALL_HUMME SALLI ‘AL_ MUHAMMED. VE ‘AL_ ALI MUHAMMED. KEMA SALLEJTE ‘AL_ IBRAHIM. VE ‘AL_ ALI IBRAH_M INNEKE HAM_DUMMEDŽID. ALLAHUMME B_RIK ‘AL_ MUHAMMED. VE ‘AL_ ALI MUHAMMED. KEMA B_REKTE ‘ALA IBRAHIM. VE ‘AL_ ALI IBRAH_M, INNEKE HAMIDUMMEDŽID”.
(Allahu moj, smiluj se Muhammedu i njegovom potomstvu, kao što si se smilovao Ibrahimu i njegovom potomstvu. Zaista, Ti si Hvaljen i Slavan. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima i njegovo potomstvo. Doista si Ti Hvaljen i Slavan.)

Nakon salavata treba prouciti dovu. Ebu - Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada budete na tešehhudu, utjecite se Allahu od cetiri stvari: _LLAHUMME INN_ E’_ZU BIKE MIN AZ_BI DŽEHENNEM, VE MIN AZ_BIL-KABR, VE MIN FITNETIL-MAHJ_ VELMEM _T, VE MIN ŠERRI FITNETIL-MES_HID-DEDŽDŽ_L”
(Allahu, prizivam Te da me sacuvaš od kazne Džehennema i od kaburske kazne, od ovosvjetskih i onosvjetskih kušnji, te od zla kušnje Mesiha Dedždžala.)

 

22. Predavanje selama

Potom bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, predao selam na desnu i lijevu stranu. “Predavao je selam na desnu i lijevu stranu...” - “...toliko da mu je se vidjela bjelina obraza, izgovarajuci: “ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH, ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH ZIKROVI IZA FARZA NAVEDENI OD POSLANIKA, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, NAKON SELAMA

Pošto bi predao selam, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi izgovorio:
1. Estagfirullah (tri puta), (Allaha za oprost molim). Zatim bi proucio:
2. Allahumme entes-selamu ve minkes-selamu tebarekte ja zel-dželali vel-ikram.
(Allahu, Ti si Mir i Ti ga daješ, blagodaran si Ti, Posjedovatelju Velicine i Plemenitosti.)

Također bi proucio na kraju svakog propisanog namaza: L_ IL_HE ILLALLAHU VAHDEH_ L_ ŠER_KE LEH, LEHULMULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ‘AL_ KULLI ŠEJ’IN KAD_R. L_ HAVLE VE L_ KUVVETE ILL_ BILL_HI; L_ IL_HE ILLALL_HU, VE L_ NA’BUDU ILLA IJJ_HU, LEHUN-NI’METU VE LEHUL-FADLU VE LEHUS-SEN_UL HASENU. L_ IL_HE ILLALL_HU MUHLIS_NE LEHUD-D_NE VE LEV KERIHELK _FIR_N.
(Nema Boga osim Allaha Jednoga. Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i sva zahvalnost. On nad svacim ima moc. Nema pomoci niti moci osim sa Allahovom pomocu i mocu. Nema boga osim Allaha i nikoga mimo Njega ne obožavamo. Njemu pripada blagodat, dobrocinstvo i lijepa pohvala. Nema Boga osim Allaha. Njemu iskreno vjeru ispovijedam, makar se nevjernicima to i ne dopadalo.)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ucio bi i sljedecu dovu: L_ IL_HE ILLALL_HU VAHDEH_ L_ ŠER_KE LEH, LEHULMULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJ’IN KAD_R. ALL_HUMME L_ MANI’A LIM_ E’ATAJTE VE LA MU’TIJE LIM_ MENA’TE, VE L_ JENFE’U ZEL-DŽEDDI MINKEL-DŽEDDU.
(Nema boga osim Allaha Jednoga. Koji nema druga. Njemu pripadaju vlast i sva zahvalnost. On nad svacim ima moc. Nema pomoci niti moci osim sa Allahovom pomoci i moci. Allahu, niko ne može sprijeciti ono što si Ti dao, a niti dati ono što Ti ne daješ. Nikome ne koristi njegova snaga pored Tvoje snage.)

26.10.2007.

Nacin klanjanja namaza po sunnetu - III

Dio I

Dio II

11. Poslije proucene El-Fatihe, izgovoriti Amin!

Amin znaci uslišaj (Bože) i izgovara se nakon proucene El-Fatihe. Naime, od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada imam kaže amin recite i vi. Onaj cije se amin poklopi sa aminovanjem meleka, bit ce mu oprošteni prošli grijesi.”

Ovo se odnosi na izgovor rijeci amin u namazima kada imam uci naglas, a što se tice namaza u kojima imam uci u sebi, islamski ucenjaci su složni da se amin ne izgovara naglas. Aiša, radijallahu anha, također, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ni na cemu vam židovi ne zavide kao na nazivanju selama i izgovaranju “amin” u namazu.”

Prenosi da je Abdullah Ibn Zubejr zajedno sa muktedijama izgovarao “amiin” povišenim tonom, tako da je mesdžid odzvanjao.

Imam Kurtubi kaže: ”Moliti se Allahu, dželle še’nuhu, tihim glasom je bolje, zbog eventualnog rijaa (pretvaranja) koje bi se moglo pojaviti. Međutim, samo prisustvovanje namazu u džematu javni je oblik ispoljavanja ibadeta. Također, ucenje imama u namazu (pretežno) biva naglas, samim tim i drugi dio El-Fatihe, koji je dova, pa je sasvim logicno da i amin, kao kraj te dove ima isti hukm (propis), tj. da se izgovara naglas.”

 

12. U_enje Kur’ana poslije El-Fatihe

Poslije proucene El-Fatihe na prva dva rekata sabaha, podne, ikindije, akšama i jacije treba prouciti još nekoliko ajeta iz Kur’ana, tj. najmanje tri koliko sadrži najkraca sura, ili više ajeta, suru ili više njih.

Od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je ušao neki covjek i klanjao, potom prišao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nazvao mu selam. On mu uzvrati na selam i rece: "Vrati se i klanjaj, jer ti, uistinu, nisi klanjao... ” Tako je uradio tri puta, a onda mu covjek rece: ”Tako mi Onoga Koji te je sa istinom poslao, ja ne znam bolje od ovoga, pa me pouci. ”
On rece: ”Kada stupiš u namaz izgovori tekbir zatim prouci nešto iz Kur’ana ...”

“Poslanik je uvijek ulazio u namaz želeci da ga odulji, ali bi ga nekad skratio kada bi cuo plac djece.”

 

13. Ruku’

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi potom donio tekbir i ucinio ruku’, stavivši svoje ruke na koljena raširenih prstiju. Prenosi se da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što bi stavio ruke na koljena, raširio bi prste...  obuhvativši njima svoja koljena... i potpuno poravnao leđa na ruku'..., tako kada bi se posulo vode po njegovim leđima , ne bi curila s njih...

Glavu ne bi spuštao niti bi je dizao iznad ravnine leđa, vec bi je držao u istoj ravnini.

Pogled klanjaca na rukuu treba biti usmjeren u mjesto sedžde.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, laktove bi raširio u stranu.

Imam Tirmizi kaže: ”Izbor islamskih ucenjaka je da se ruke (laktovi) razmaknu na rukuu i sedždi.”

Šejh Muhammed Usejmin, r.h., kaže da se ruke na ruku’ razmicu u stranu, ali pod uslovom da se time ne ometaju drugi klanjaci. (Ovo se odnosi na namaz u džem'atu.)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je potpuno smirenje na ruku’u i njegovo upotpunjavanje. Dokaz za to nam je hadis kojeg prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, o ovjeku kojeg je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vratio tri puta da ponovi namaz, a potom mu rekao: ”Upotpuni svoj abdest prije namaza, potom se okreni prema kibli i donesi tekbir, potom prouci šta znaš iz Kur’ana, zatim donesi tekbir i ucini ruku’, stavivši ruke na koljena i ostani na njemu dok se potpuno ne smiriš. Potom se uspravi i reci: 'Semi’ Allahu limen hamideh' i ostani u tom položaju dok se svaka kost ne vrati na svoje mjesto, potom se spusti na sedždu donoseci tekbir. Smiri svoje celo na zemlji, potom donesi tekbir i digni glavu sa sedžde, te se potpuno smiri u tom položaju.”
Tako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao namaz sve do kraja, a potom rekao: ”Nije potpun namaz onoga ko ne ucini tako.”

Smiriti se, dakle, na ruku’u i reci: „SUBHANE RABBIJEL-'AZIM“

(Slavljen je moj veliki Gospodar.)

ponoviti tri ili više puta. Vadžib (dužnost) je jedanput, a tri puta je najmanja potpunost. Od Huzejfe, radijallahu anhu se prenosi da je klanjao sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je na ruku’u izgovarao: ”Subhane Rabbijel-'Azim” a na sedždi: ”Subhane Rabbijel-Ea’la.”

 

14. Vracanje sa rukua

Potom bi se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ispravio stojeci i rekao: Semi’Allahu limen hamideh!
(Allah cuje onoga ko Mu zahvaljuje!)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”...a kada se podigne sa rukua, ispravi se tako da se svaki pršljen vrati u svoj položaj.”

Nakon što bi izgovorio semi’Allahu limen hamideh, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi rekao: Rabbena ve lekel-hamd, hamden kesiren tajjiben mubareken fihi!
(“Allahu, Gospodaru naš, Tebi pripada svaka hvala, mnogom lijepom blagoslovljenom hvalom!”)

Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Imama treba slijediti, pa ne odstupajte od toga. Kada ucini ruku’, ucinite i vi, a kada kaže 'Semi’ Allahu limen hamideh' recite 'Allahumme rabbena lekelhamd', a kada ucini sedždu, ucinite je i vi. Ako bude klanjao sjedeci, klanjajte i vi sjedeci. Dobro poravnajte i popravite safove, zaista, poravnavanje safova upotpunjava namaz.”

 

15. Spustiti se na sedždu

Pri položaju sedžde treba da se dotice tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: celo s nosom, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Naređeno mi je da cinim sedždu sa sedam dijelova tijela.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Ruke cine sedždu isto kao i lice, pa kada budete htjeli uciniti sedždu spustite svoje ruke, a kada se budete vracali dignite svoje ruke.”

Potom bi skupio rucne prste, jedan do drugoga ... okrenuvši ih u pravcu kible... a njegove ruke (dlanovi) bili bi paralelni sa ramenima.

Svoje celo i nos pritisnuo bi dobro na zemlju. Koljena bi razmaknuo jedno od drugog. Ne bi naslanjao stomak na natkoljenice, a nožne prste bi usmjerio prema kibli. Hafiz Ibn Hadžer kaže: 'Sunnet je skupiti nožne prste, jer ako bi se raširili jedan od drugog, tada neki prste ne bi bili usmjereni prema kibli.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sastavio bi stopala dok bi cinio sedždu.'

Ruke bi razmaknuo od tijela, tako da se jasno vidjela bjelina ispod pazuha, a jagnje bi moglo proci ispod razmaknutih ruku. Prakticiranje ovog sunneta ponekada je otežano u džematu, i tada nije pogrešno ne ciniti tako.

Neki klanjaci dok cine sedždu spuštaju svoje ruke (laktove) na tlo, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to je zabranio rekavši: ”Ispružite se dok cinite sedždu i nemojte spuštati svoje laktove na tle oponašajuci tako psa.”
Hadis aludira na to da se trbuh odvoji od natkoljenica. Tako
đer je rekao: ”Kada cinite sedždu, spustite dlanove, a dignite laktove.”

Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se sjedi u položaju kao što cuci pas i da se covjek na tlo oslanja laktovima kao što cine krvolocne zvijeri.”

U ovom hadisu stoji da je Resul, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se sjedi kao što sjedi šejtan, a to je da razmakne stopala pored kukova i sjedne na zemlju između njih, dok je spuštanje laktova na zemlju i oslanjanje na njih zabranjen položaj na sedždi. Na sedždi prouciti: „SUBHANE RABBIJEL E’ALA.“
(Neka Si slavljen, moj najuzvišeniji Gospodaru) - ponavljajuci tri i više puta.

Mustehab (lijepo) je uz to dodati: „SUBHANEKELLAHUMME RABBENA VE BIHAMDIKE, ALLAHUMME GFIR LI“
(Tebi slava pripada, Gospodaru naš. Molim Te hvaljenošcu Tvojom, oprosti mi.)

Na sedždi se obratiti Allahu, dželle še’nuhu, sa dovom. U tom smislu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Doista mi je zabranjeno da ucim Kur’an na ruku’u i na sedždi.”
“Rob je najbliži Allahu kad je na sedždi. ”

 

26.10.2007.

Nacin klanjanja namaza po sunnetu - II

Dio I

6. Podizanje ruku prilikom tekbira

Okrenutih dlanova prema kibli treba dici ruke u visini ramena ili ušiju prilikom izgovaranja pocetnog tekbira i tekbira za ruku‘ (pregibanja), te prilikom vracanja sa ruku’a i kod ustajanja sa prvog sjedenja. U tom smislu se od Ibn-Omera, radijallahu anhu, prenosi da je rekao: “Kada bi stao da klanja, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, podigao bi ruke u visini ramena, a zatim izgovorio: Allahu ekber!

Kada bi htio sageti se na ruku‘, opet bi ih isto tako podigao. To bi ucinio i kada bi digao glavu sa ruku’a, izgovorivši: “Semi‘Allahu limen hamideh! Rabbena ve lekel-hamd!

Dizao bi ruke ispružene, (tj. nije spajao prste niti ih je puno razdvajao).

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponekad bi dizao ruke u visini ramena, ponekada u visini svojih ušiju, tako da bi mu dlanovi bili u pravcu kible, a prsti nisu sakupljeni, niti rašireni. Ovdje treba ukazati na jednu nepravilnu pojavu; naime, pojedini klanjaci, nakon dizanja ruku pri pocetnom tekbiru, spuste svoje ruke, pa ih potom stave jednu po drugoj.

Ovo nema osnove u sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vec ih treba staviti jednu po drugoj odmah nakon dizanja.

Pocetni tekbir, dizanje ruku stupanja u namaz, je temeljni dio namaza (rukn) bez koga nije ispravan, dok je sunnet dizanje ruku pri odlasku na ruku´, vracanju sa njega i ustajanju sa prvog sjedenja.

 

7. Vezanje ruku na kijamu

Klanjac na kijamu (stajanju) u visini prsa drži svezane ruke, i to tako da desna dođe preko lijeve. Od Vaila Ibn Hudžra, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “... vidio sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je stavio desnu ruku po lijevoj na prsa.“

U tom smislu se od Sehla, radijallahu anhu prenosi da je rekao: “Ljudima je bilo naređeno da u namazu desnom rukom obuhvate podlakticu lijeve ruke i tako klanjaju.“

Od Ibn-Mesu’uda, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Jednom prilikom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prolazio je pored mene i vidio je da sam stavio lijevu preko desne, pa mi je Allahov Poslanik uzeo i desnu stavio preko lijeve.“

 

8. Prouciti dovu na pocetku namaza

Sunnet je uciti dove pri pocetku namaza. Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poucio Ebu-Hurejru, radijallahu anhu, da nakon pocetnog tekbira uci ovu dovu:
„ALLAHUMME BAID BEJNI VE BEJNE HATAJAJE KEMA BA`ATE BEJNEL - MEŠRIKI VEL - MAGRIB, ALLAHUMME NEKKINI MIN HATAJAJE KEMA JUNEKKAS – SEVBUL - EBJEDU MINED - DENES, ALLAHUMMEGSILNI MIN HATAJAJE BI S-SELDŽI VE-MAI VEL-BERED.“
(Allahu moj, odmakni me od mojih grijeha na razdaljinu kolika je od istoka do zapada. Moj Allahu, ocisti me od mojih grijeha kao što se ocisti bijela odjeca od prljavštine. Gospodaru moj, operi me od grijeha snijegom, kišom i ledom.)

Od Aiše, radijallahu anhu, i Ebu-Seida Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svoj namaz pocinjao rijecima: SUBHANEKELLAHUMME VE BIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TE’ALA DŽEDDUKE VE LA ILAHE GAJRUKE.“
(Tebi slava pripada, Allahu moj, i uvijek si hvaljen. Blagoslovljeno je Tvoje ime, uzvišena je Tvoja veli_ina i nema boga osim Tebe.)

 

9. Ucenje euze i bismille

Na prvom rekatu svakog namaza u sebi prouciti euzubillu, jer se navodi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bi prije ucenja Kur’ana proucio: EUZU BILLAHI MINEŠ-ŠEJTANIRRADŽIM.
(Utjecem se Allahu od prokletog šejtana)

Dokaz za to su rijeci Allaha, dželle še’nuhu: ”Kada hoceš da uciš Kur’an, zatraži kod Allaha zaštitu od šejtana prokletog.” (En-Nahl, 98.)

Potom bi proucio bismillu: BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
(U ime Allaha Milostivog, Samilosnog.)

 

10. Prouciti suru El El-Fatihu

EL-HAMDU LILLAHI RABBIL – _LEM_N. ER - RAHM_N_RRAHIM. M_LIKI JEVMID-D_N. IJJ_KE NA’BUDU VE IJJAKE NESTE’IN. IHDINES-SIR_TAL MUSTEK_M. SIR_TALLEZINE EN‘AMTE ‘ALEJHIM GAJRIL-MAGDUBI ‘ALEJHIM VELEDD _LL_N. _MIN!
(Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Dana sudnjeg. Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoc tražimo. Uputi nas na pravi put, na put onih kojima Si blagodat Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali. Uslišaj, Allahu!)

Prouciti suru El-Fatihu, jer prenosi se od Ubade Ibn Samita, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne vrijedi namaz onome ko ne prouci El-Fatihu u njemu.”

Izuzetak od ovoga cini samo muktedija (onaj ko klanja za imamom) i to na onim namazima u kojima imam uci naglas. Ovo zato što je rijecima Uzvišenog: ”A kada se uci Kur’an, vi ga slušajte i šutite!” (El-Ea’raf, 204.)

Naređeno da se šuti i sluša ucenje imama. U tom smislu su i Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, rijeci: Kada imam donese tekbir, donesite ga i vi, a kada uci šutite (i slušajte njegovo ucenje)!”

Od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, također se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike, nakon što je završio sa jednim od namaza u kome je ucio naglas, upitao: ”Da li je neko ucio istovremeno sa mnom?”
Pa je jedan od ashaba rekao: ”Da, ja o Allahov Poslanice.”
A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Pomislih, ko to želi da se natjece sa mnom u ucenju.”

Ibn-Šihab Zuhri kaže: ”Kada su to culi, prestali su uciti zajedno sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na namazima u kojima je ucio naglas.”

 

26.10.2007.

Nacin klanjanja namaza po sunnetu - I

ALLAHOVOG POSLANIKA, sallallahu alejhi ve sellem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže.: „Klanjajte kako mene vidite da klanjam!“

1. Da bi namaz bio primljen potrebno je ispravno uzeti abdest na nacin kako ga je naredio Allah, dželle še’nuhu:
„O vjernici, kad hocete da namaz obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza clanaka operite. A ako ste džunupi, onda se okupajte, a ako ste bolesni ili na putu, ili ako ste izvršili prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne na_ete vode, onda rukama svojim cistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah ne želi da vam pricini poteškoce, vec želi da vas ucini cistim i da vam blagodat svoju upotpuni, da b ste bili zahvalni.“
(El Maide, 6.)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Allah nece primiti namaz obavljen bez (propisne) cistoce.“

 

2. Okretanje klanjaca kibli

Kibla je pravac, ma gdje bili. Cijelim tijelom se okrecemo kibli namjeravajuci klanjanje namaza. Uzvišeni kaže: “... i gdje god se nalazili, vi lica svoja prema toj strani okrenite.“ (El-Bekare, 150.)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u podužem hadisu kaže: “... kada ustaneš da klanjaš upotpuni abdest, usmjeri se prema kibli, a potom donesi tekbir.“

Kada se nalazimo kod Ka’be i vidimo je, nužno je da se tacno okrenemo prema njoj. Kada smo dalje i ne vidimo je ocima, onda cemo se okrenuti u pravcu Ka’be.

 

3. Nijjet

Nijjet je namjera srca i ne izgovara se jezikom, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije nijjetio rijecima, a niti ashabi. On kaže: “Djela se cijene prema namjeri.“

Šejhul Islam ibn-Tejmijje kaže: “Nijjet za abdest, gusul, tejemmum, namaz, hadždž, zekat, iskupnine i ostale ibadete, ne donosi se rijecima vec srcem po konsenzusu islamskih ucenjaka. Nijjet rijecima je uvedena stvar u vjeru. Tako nešto nije nam preneseno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti od njegovih ashaba. Uprkos tome, ummet je danas uveliko iskušan ovom ružnom novotarijom.“

Ibn-Kajjim kaže: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom stupanja u namaz okrenuo se prema kibli i podigao ruke u visini ušiju, okrecuci dlanove sa raširenim prstima prema kibli, izgovarajuci: ‚Allahu Ekber, a nije izgovarao nijjet u smislu: Nevejtu en usallije … ‚Nanijetio sam da klanjam tako i tako,  okrecuci se prema kibli, cetiri rekata farza tog i tog, obavljajuci ih radi Allaha, kao imam ili pristajuci za ovim imamom! Nije izgovarao nijednu jedinu rijec od svega ovoga u svim njegovim namazima, od prvog do posljednjeg.
Ashabi, radijallahu anhu, brižno su prenijeli od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sve njegove pokrete, zadržavanja i položaje u namazu, i podrhtavanje njegove brade (prilikom ucenja), pa cak da je samo jednom dok je klanjao držao u naru
đju svoju unuku Umamu. Sve su to prenijeli i ništa nisu previdjeli niti zanemarili, pa kako da se onda desi da citava ta skupina ashaba, koji su tako pomno pratili i prenosili sve detalje od prvog do posljednjeg, ostave ovaj važan detalj, koji je simbol ulaska u namaz, a da ga ne spomenu. Tako mi Allaha, da je ijedna rijev prenesena od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o ovome (izgovaranju nijjeta) ashabi bi, bili prvi koji bi se za njom poveli i žurno se odazvali.”

Veliki hanefijski ucenjak, Ibn-Ebil-`Izz, kaže: “Imami cetiri fikhsko-pravne škole su složni da se nijjet donosi srcem i nije nam od njih preneseno da su tražili da se nijjeti rijecima.“

Šejh Ibn-Baz tvrdi slijedece: “Izgovaranje nijeta rijecima je novotarija, a sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upucuje da se nijjet donosi srcem. Nema pouzdanih dokaza od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti od ashaba, niti od imama (prvih generacija) da su izgovarali nijjet rijecima.

 

4. Pregrada (perda)

Sunnet je postaviti perdu „sutru“ ispred sebe kada se klanja, radilo se o imamu ili onom koji sam klanja. U hadisu od Ebu-Se’ida el-Hudrija stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude klanjao, neka klanja prema perdi (pregradi) i neka joj se približi. Neka ne dozvoli nikome da prođe između njega i pregrade, a ako pokuša uprkos tome, neka mu zabrani koristeci silu, zaista je to šejtan.”

Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pridavali su veliku pažnju korištenju zastora. Tako Enes, radijallahu anhu, kaže: “Nakon što bi mujezin završio sa akšamskim ezanom, ashabi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ustali bi tražeci stubove po mesdžidu da klanjaju usmjereni prema njima.”

Pregrada imama je ujedno pregrada onima iza njega. Znaci, nema prepreke za prolazak ispred safova ljudi u džematu kada postoji potreba za tim.

 

5. Izgovaranje pocetnog tekbira „ALLAHU EKBER“

Dokaz za to su rijeci Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Kljuc namaza je cistoca (tj. biti pod abdestom). Namaz pocinje sa izgovaranjem tekbira (cime postaje zabranjeno sve što nije u vezi sa namazom), a završava se predavanjem selama (cime ponovo postaje dozvoljeno ono što je klanjacu dok klanja bilo zabranjeno)

Isto tako, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Nije ispravan namaz onoga ko se propisno ne abdesti, a potom ne kaže Allahu ekber.“

Pogled klanjaca treba biti usmjeren prema mjestu gdje se obavlja sedžda. Dokaz za to je hadis koji prenosi Aiša, radijallahu anha. Jedne prilike Aiša, radijallahu anha, pitala je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o okretanju (glave) u namazu, pa joj je odgovorio: “To je krađa kojom šejtan krade od namaza klanjaca.“

 

Namaz u Islamu
<< 10/2007 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Sadrzaj

MOJI FAVORITI
ensarijka
Moj put
Hikaje- mudrosti
U Ime Allaha,Milostivog,Samilosnog!
JEDNOĆA STVORITELJA
tesnimskovrelo
SREBRENI LJILJAN
Dunyaluk
Alejhisselam
Muslimanka
Budi optimista pa cak i ako se nalazis usred oluje
Zikrullah
UZMI MED I NE RAZBIJ KOSNICU
Lijepe DOVE
ZNAKOVI NA PUTU
SNAGOM VJERE DO SAVRŠENSTVA DUŠE
Pomno promatraj kako Sunce Istine sve naviše ide
Proud Muslimah
Children of islam
Ne tuguj
Hudur - prisutnost srca, svjesnost Allaha dž.š.
Mozes biti najsretnija zena
Islamski odgoj
www.web-islam.forumotion.com
Islam Downloads
Muslim woman
Kur'anske mu'džize (čuda)
Sva zahvala pripada Allahu Uzvišenom
više...

BROJAČ POSJETA
621748

Powered by Blogger.ba